Publisert 17. juni, 2024

Fusjon mellom Provendo AS og Protekt IT AS

Fra 1. juli 2024 vil Provendo AS og Protekt IT AS fusjonere, og sammen skape en sterkere og mer robust organisasjon. Det fusjonerte selskapet vil operere under navnet Provendo AS.

Denne fusjonen representerer en spennende milepæl for begge selskapene, og vi ser frem til å styrke vår posisjon som en av de ledende tilbydere av IT-tjenester i Grenland. Gjennom sammenslåingen får vi et større team med bredere kompetanse og erfaring, noe som gjør oss i stand til å levere enda bedre tjenester til våre kunder.

Med sammenslåingen vil vi kunne tilby et bredere spekter av produkter og tjenester, samt øke vår kapasitet til å håndtere større og mer komplekse prosjekter. Vårt mål er å bli den foretrukne ITleverandøren for enda flere kunder ved å kombinere det beste fra begge selskaper.

Vi skal beholde det beste fra både Provendo og Protekt IT, og vi velger å la varemerket vårt reflektere denne integrasjonen da vi tar med oss den karakteristiske Protekt IT-fuglen inn i Provendo-brandet.

Som eksempler på hvorfor vi mener selskapene utfyller hverandre kan vi trekke frem at Provendo tilfører Protekt IT ytterligere nettverkskompetanse og forbedret systematikk for kvalitetssikring. Andre veien tilfører Protekt IT kompetanse på kasse- og betalingsløsninger, ERP-systemer og generell utviklerkompetanse.

Inntil videre kan våre kunder fortsatt treffe oss der de vanligvis finner oss, da vi opprettholder dagens lokasjoner for å sikre en smidig overgang. Vi er likevel i prosess med å samlokalisere oss for å ytterligere forbedre samspillet mellom nye kolleger og for å få ut positive effekter av fusjonen på kostnadssiden.

Vi er glade for å kunne tilby en komplett løsning for alle IT- og telekombehov, og vi ser frem til å vokse sammen med våre kunder. Med en styrket organisasjon vil vi kunne ivareta våre kunder på en profesjonell og effektiv måte, og sikre at de får de beste løsningene for sine behov.