Miljø og samfunn

Vår policy

Vår visjon er «Enklere arbeidsdag for våre kunder», og er noe alle våre ansatte i selskapet motiveres av, og bestreber for å etterleve. En enklere arbeidsdag for våre kunder gjør også det samme for oss, og dette bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi er miljøfyrtårn sertifiserte, har høye ambisjoner innen grønn teknologi og miljøvennlige målsettinger. Våre verdier er «på», «kundenær», «gjennomføringskraft» og skal etter beste evne levere de mest miljøvennlige løsningene i alle våre oppdrag.  

Miljømål

  • Som leietaker skal vi ha minst mulig energiforbruk, derfor flytter vi inn i Powerhouse Telemark som er et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg. 
  • Bilparken til selskapet skal bestå av mest mulig elektriske biler. 
  • Alle våre IT-leveranser/prosjekter skal kartlegge behov for miljøtiltak og bidra til å legge til rette for miljøvennlige og energieffektive IT løsninger hos våre kunder. 
  • Vi bestreber til å tilrettelegge for digitale møter, istedenfor unødvendig reisevirksomhet. 
  • Vi benytter digitale løsninger for å erstatte unødvendig utskrift av skjemaer og dokumenter internt. 

Les mer om Miljøfyrtårn® her

Vi tar ansvar

Rull til toppen