Digitalisering i praksis

På bakgrunn av Covid-19 situasjonen velger vi å avvente med å fastslå dato. Vi kommer tilbake med dato og sted.