Publisert 31. august, 2024

Viser vei inn i ny teknologifase – fra system til økosystem

Utviklingen innen økonomi- og ERP-systemer har gått i 20-årsfaser siden midten av 1950-tallet. Først kom hullkortteknologien med maskinell databehandling. Teknologien ble erstattet av datamaskiner med DOS-basert programvare og på 90-tallet kom grafiske grensesnitt og flytfunksjonalitet. Nå er vi i full fart på vei inn i en ny teknologi-epoke hvor systemer erstattes med økosystemer. Appbutikk og apper blir også her hverdagsuttrykk og dette påvirker måten vi anskaffer og anvender plattformer på. Microsoft går i front og viser vei med Business Central.

Business Central

 

System vs. Økosystem – klare gevinster

Gevinstene ved økosystembaserte plattformer er åpenbare. Kundene vil selv kunne velge den funksjonalitet de trenger, og det er lett å bytte ut apper man ikke er fornøyd med. Brukerne vil ikke se at de benytter «tilleggsapper», de lastes bare ned i løsningen og tas i bruk umiddelbart. Konseptet er lett forståelig for de fleste da vi allerede kjenner til begrepene «apper» og «appbutikk» fra vår telefonihverdag.

Tidligere, når det kun var systemleverandør som utviklet sin egen løsning, var utviklingspotensialet begrenset til leverandørens ressurser og ressurstilgang. I et økosystem vil hele økosystemet bidra med utvikling og innovasjonsevne. Økosystembaserte plattformer vil hele tiden utvikles i takt med antallet og kvaliteten i apper som utvikles. En slik plattform vil derfor ha en lengre levetid enn et isolert system med begrensede utviklingsmuligheter. Gjenbruksgraden vil også øke, fordi man kan lete i appoversikten før man velger å utvikle egne koder for kunder som ønsker spesifikke tilpasninger.

 

Anskaffelse av økosystem – nye anskaffelseskriterier

Tidligere har systemanskaffelser handlet i stor grad om kravspesifikasjon og funksjonalitetsdekning. Ved anskaffelse av en plattform/økosystem er det andre kriterier som blir gjeldende:

  • Antall partnere som utvikler apper. Jo flere partnere som utvikler tilleggsapper, jo flere apper utvikles. Flere apper gir økt konkurranse og bedre betingelser for kundene.
  • Innovasjonsevne. Både plattformen selv og alle apper i appbutikken vil løpende oppdateres. Hyppighet for oppdateringer, regime for oppdateringer og kvalitet på oppdateringene vil angi innovasjonsevne og kvalitet i plattformen.
  • Enkel og forutsigbar prising. Pris er alltid viktig, og tradisjonelt sett har prising for enkelte systemer vært beheftet med kompliserte prisingsmodeller. Antall brukere, antall selskaper, antall prosessorer, antall transaksjoner, moduler etc. fører raskt til et uoversiktlig prisbilde. Enkel prisstruktur og prising av tilleggsapper er derfor viktig i et effektivt økosystem.
  • Leverandørbase. Jo flere leverandører som leverer løsningen, jo bedre tilgang har en til ressurser som kan bidra til å levere og utvikle løsningen. Det gir positiv konkurranse og økt tilgjengelighet på ressurser.

Også avtaleformatene endres. Statens standardavtale for løpende tjenestekjøp over nett (SSA-L) er utviklet for å anskaffe denne typen løsninger, og gir balansert ivaretakelse både for kjøper og leverandør.

 

Business Central

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central – leder vei for ERP-økosystem

Microsoft Dynamics NAV (tidligere Navision) har vært og fortsatt er et av de mest utbredte ERP-løsningene på markedet med over 1 million brukere på verdensbasis. I 2018 lanserte Microsoft sin første offisielle skybaserte versjon som fikk navnet Dynamics 365 Business Central. I løsningen ble app-butikken «Appsource» tilknyttet, og løsningen fikk dermed sitt app-økosystem. Med NAV-plattformen som utgangspunkt, hadde Microsoft en solid grunnplattform som mange kunder kunne benytte seg av, både produksjonsbedrifter, detaljister, grossister, prosjektorienterte virksomheter, logistikk og tjenesteytende virksomheter. I tillegg har Microsoft et meget stort partnerapparat, og mange stod klare til å utvikle apper i app-butikken så snart løsningen ble lansert.

4 år senere kan man velge mellom et stort antall tilleggsapper for de som trenger mer funksjonalitet inn i løsningen. Faktisk er plattformen så bra at den nå også spiser seg inn på markedet for større virksomheter. Noen av appene er gratis og enkle å installere, eksempelvis for daglig oppdatering av valutakurser eller oppslag mot Brønnøysundregisteret. Du kan også laste ned større tillegg som gir deg full WMS-løsning (Warehouse Management System) eller lønnssystem tilpasset norske regler og rapportering. På toppen av det hele har Microsoft etablert en enkel prismodell til meget konkurransedyktige lisenspriser som gir forutsigbarhet for kundene. Skybasert drift er i seg selv en viktig forutsetning da det tar ned forvaltningskostnader og gir løpende oppgraderinger.

Styrken til Business Central ligger derfor i det sterke partnerapparatet til Microsoft som var utviklet allerede før Business Central ble etablert. I tillegg til et rikt utvalg apper, gir partnerapparatet både tilgang til ressurser og ekspertise. Økosystemet i seg selv bidrar også til sunn konkurranse blant tilbyderne slik at man holder seg på tåhev for kundene sine. Mange kunder som har hatt NAV installert, har nå påbegynt arbeidet med å oppgradere fra NAV «on prem» til Business Central i skyen. Det er derfor ventet at det vil være stor etterspørsel etter Business Central-ressurser i tiden som kommer.

Business Central leveres med grunnfunksjonalitet som du vil finne i de fleste økonomisystemer og enkle ERP-løsninger (illustrert med de mørkeblå boksene). Man betaler bare en månedlig lisenspris per bruker. Deretter kan man bygge på utvidet funksjonalitet i app-butikken, her vist ved de lyseblå boksene. Til slutt kan du gjøre egne tilpasninger og integrere løsningen med de fleste andre systemer. Det er også en meget høy kompatibilitet mot øvrige Microsoft-produkter, som for eksempel Outlook, Teams, Power BI, Salgsstøtte osv.

 

Dynamics 365

Figur: Business Central leveres med standardmoduler (mørkeblå felter), men kan utvides med app-tillegg (de lyse feltene). I tillegg kan en legge til egen programmering og integrasjoner mot andre systemer.

 

Et naturlig valg for Microsoft-entusiaster

For en virksomhet som allerede har begynt å ta i bruk Microsoft 365-plattformen, med verktøy som Outlook, Teams, Sharepoint etc., fremstår Business Central som et sterkt og naturlig alternativ. Det er en sterk kobling med Outlook, hvor du kan håndtere både ordre og kundedialog via din mailboks. Plattformen er nå også koblet tett til Teams, slik at du kan ta frem en ordre eller aktivitet og diskutere dette med en kollega via Teams. Dokumentarkiv kan f.eks. settes opp med Sharepoint.

Business Central er også koblet opp mot Microsoft sin datadelingslag for Power Apps. Grunndata (Kunder, Leverandører etc.) kan derfor deles med andre Microsoft-løsninger, som Sales/CRM, Power BI etc. Løsningen vil hjelpe deg med å passe på at du ikke har duplikater og bidra til god datakvalitet på tvers av flere løsninger.

For Microsoft-baserte virksomheter er derfor Business Central et naturlig valg, enten du ønsker et økonomisystem eller en ERP-funksjonalitet. I det store bildet anskaffer du en løsning som vil ta deg inn i vekst og utvikling, mens du i hverdagen kan benytte samme pålogging på tvers av alle Microsoft-produkter. Konkurransekraft i en enkel innpakning.

 

Kan det bli bedre? Kanskje om 20 år…