Har du kontroll på IT-sikkerheten?

Gjennomgang av din bedrifts IT-sikkerhet 

 

Trusselen for å bli utsatt for cyberangrep har aldri vært større. Det er et evig kappløp mellom kriminelle hackere og verdens IT-selskap med Microsoft i spissen. Heldigvis har Microsoft 365 aldri vært sikrere enn nå. Spesielt siden produktporteføljene endret navn fra Office 365 til Microsoft 365 har den fått innebygget mange sikkerhetsfunksjoner og nye muligheter. Mange av dem virker «ut av boksen», andre må aktiveres og konfigureres. 

Derfor tilbyr vi – og anbefaler sterkt – en gjennomgang av din bedrifts IT-sikkerhet i Microsoft 365. Vi vil gå gjennom oppsettet i bedriftens Microsoft 365-tennant. Noe av det vi går gjennom: 

  • Gjennomgang av Microsoft 365 Secure Score 
  • Er multi-faktor autentisering aktivert for alle ansatte? 
  • Har dere riktig Microsoft 365-abonnement? Vi anbefaler Microsoft 365 Business Premium til alle våre kunder. 
  • Hvilke sikkerhetsfunksjoner er aktivert – og bør noen aktiveres? 
  • Har bedriften tilstrekkelig backup? 
  • Gjennomgang av e-postsikkerhet 

Gjennomgangen resulterer i en rapport som viser status og foreslår utbedringer. Denne gjennomgangen krever ingenting fra deg eller din bedrift. 

Pris er 4.500,-

 

Bestill gjennomgang