Publisert 8. april, 2024

Ingen aprilspøk: Hele fem nyansatte 1. april

I januar styrket vi salgskapasiteten. Nå er det teknologiavdelingen som vokser med hele fem hoder – hvorav to kvinner. “Når du jobber med IT er du vant til et mannsdominert miljø”, sier Henriette og Kristine. “Det går helt fint!”

Iben Oliver Vågen Nilsen (28) har en master i IT/Software integrasjon fra Westerdals/Kristiania og kommer fra stillingen som BI-utvikler i Komplett. “Jeg ble trigget av at Protekt IT har stort fokus på ny teknologi. Dette er en stilling jeg kan vokse inn i, som utfordrer meg. Det følte jeg manglet der jeg var. Jeg gleder meg til å lære ny teknologi og samarbeide med mine nye kollegaer – og kunder.” Iben Oliver skal primært jobbe med Power BI, Dynamics og utvikling.

Lukas Marik (30) er ansatt som Azure-konsulent. Lukas kommer fra Praha og flyttet til Skien for 1,5 år siden. En sterk interesse for ny teknologi gjorde Lukas selvlært i Azure og øvrige Microsoft verktøy. “Dette er så ny teknologi, som hele tiden er i utvikling. Det gjør at lærevillighet og en brennende interesse er viktigere enn erfaring og utdanning”, sier Jan Erik. “Jeg kjenner en som jobber i Protekt IT og skryter av arbeidsplassen. Da jeg så stillingen som Azure-konsulent var jeg ikke i tvil om at den måtte jeg søke på!”, sier Lukas. På engelsk, vel å merke: “I’m going to learn Norwegian now”, sier han ivrig.

Kristine Gulløy (45) skal lede Protekt ITs største og viktigste avdeling – teknologiavdelingen – hvor de fleste konsulentene jobber. Kristine startet i Gatsoft for 14 år siden, og var med på en eventyrlig vekstreise. Gatsoft ble kjøpt opp av Visma i 2016, og Kristine har jobbet som Team Manager i Visma siden. Kristine har dermed erfaring fra et mindre selskap med lokalt hovedkontor, og et stort internasjonalt selskap. “Jeg søkte meg bevisst til et mindre selskap, med kortere beslutningsveier og mindre byråkrati,” sier hun, og fortsetter: “Jeg ble spesielt trigget av kjerneverdien Kundenær. Det er noe jeg virkelig brenner for og jeg ønsker å være tett på kunden, og kundens behov”. Kristine starter offisielt 1.juni.

Henriette Jonassen (28) er ansatt som IT-konsulent. Hun kommer fra Carlsen Fritzøe, hvor hun har hatt ansvar for IT/drift. “Jeg hadde blant annet ansvar for å drifte et 700 klienter i et lokalt, gammeldags system. Min erfaring med drift og brukerstøtte kommer til å være gull verdt her i Protekt IT, når jeg skal hjelpe kunder med migrasjon til skyen. Jeg forstår deres utfordringer og “pain points”, siden jeg har vært der selv”, sier Henriette. Jan Erik legger til at erfaringen Henriette har med å «stordrift» i en virksomhet med byggevarehus over hele landet blir gull verdt for Protekt IT sine kunder.

Jonas Andersen Bratland(38) flytter over fjellet fra Bergen og hjem til Skien – en “klimaflyktning”. 😉 Han får tittelen IT-konsulent og skal blant annet jobbe med drift og Microsoft 365. Han har bakgrunn fra Bouvet og Thorsen Gruppen, begge steder som IT- og system-konsulent. ”Jeg ønsket å jobbe med ny teknologi, og Protekt IT virker langt fremme. Azure, Microsoft 365, nettverk, Teams … Det sosiale virker også veldig bra!”

 

Så Jan Erik, hva tenker du om denne nye gjengen da? 

– Det største grepet nå er en profesjonalisering av organisasjonen, med et helt nytt organisasjonskart. Vi er grunnleggende tilhengere av en flat struktur, men når vi har vokst så mye som vi har gjort, så sliter det på både ledere og medarbeidere. Med Kristine på laget, som leder for en ny og samlet teknologiavdeling, med hennes erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling, blir vi mye mer robust som organisasjon.

– Ellers er det jo stas at jeg har “fått draget da”, og endelig fått kvinner på laget. Men det er viktig for meg å understreke at verken Henriette eller Kristine ble kvotert inn. De var de flinkeste! Og det var et ekstra trangt nåløye denne gangen, med over 100 søkere. Vet ikke om antall søkere skyldes korona, eller om vi er mer synlige og attraktive. En kombinasjon kanskje. 😉

Og hva ser du etter når dere rekrutterer da?

– Nå er vi en skikkelig fin gjeng, som både dyrker den faglige interessen, men hvor det også er god takhøyde og uformell, positiv stemning. Det må vi verne om når vi rekrutterer. Alle må treffe på minst 2 av tre kjerneverdier, og kundenær er kanskje den viktigste. Stiller du opp i dress og slips så er det utfordrende her i Grenland. Og er du bedagelig anlagt og følger ikke med på ny teknologi, så passer du heller ikke inn her. Vi skal være på!

Og det kan Jonas, Lukas, Henriette, Iben Oliver og Kristine kvittere på. De gleder seg til å bli kjent med kundene våre – og med sine nye kollegaer, som for tiden sitter spredt på hjemmekontor som så mange andre. Og det er en sporty gjeng vi har fått ombord: Jonas danser salsa, Kristine deltar på årlige treningsreiser, Iben Oliver må ha en uke på fjellet hver sommer og Lukas løper og spiller basket. “Jeg er tvillingmamma midt i et stort oppussingsprosjekt, så da er det ikke mer fritid”, ler Henriette.