Publisert 8. juni, 2024

Teamledere med opprykk

Som i andre kunnskapsbedrifter, er folkene den viktigste verdien i Protekt IT. For å skape de beste forutsetningene for at de ansatte skal utvikle seg og vokse, trenger vi gode ledere. Og det er spesielt hyggelig når vi finner disse lederne i egne rekker. Mats Lund og Ivar Løvlie har blitt forfremmet til teamledere, og leder begge team på 4-5 personer bestående av hhv IT-konsulenter og utviklere.

 

– I vekstfasen som vi er inne i nå er vi selvfølgelig avhengig av å rekruttere ny kompetanse. Men jeg er også opptatt av å bevare talentene i organisasjonen, sier Jan Erik. – Mats og Ivar har ulik bakgrunn og fartstid hos oss, men har begge den faglige dyktigheten kombinert med personlige egenskaper som gjør dem til gode ledere.

Mats har vært ansatt i Protekt IT siden høsten 2016.

– Det var sånn ca da Jan Erik ble varm i trøya og begynte å stake ut en ny kurs, sier Mats med glimt i øye. – Han staket ut en kurs med vi skulle satse på av portefølje og leveranser og Office 365 var en av dem. Det har vært en ekstremt bratt læringskurve. Utfordrende og spennende og lærerikt.

Mats har 15 års erfaring fra TFK og Evry før han kom til oss.

– Jeg er ikke veldig A4, sier mye og kanskje også noe som burde vært usagt. Men jeg passet rett inn her i Protekt IT. Her er det høyt under taket og mye god humor. Vi har det morsom på jobb – og det har vi fortsatt med selv med sterk vekst.

Mats er IT-konsulent, som nå ansvar for IT-konsulentene våre. Kollegaer har lenge gått til Mats når de lurer på noe, og har sånn sett vært fungerende teamleder lenge. Nå blir det endelig formalisert. Mats har alltid vært god til å se hvem som trenger hvilken hjelp for å yte bedre.

– Mats er flink til å gjør andre gode, sier Jan Erik.

Ivar kom til oss høsten 2018 som lærling fra VG3.

Han ble satt til å prøve seg som utvikler, gjorde et ordentlig dypdykk, og vi så raskt at han var et talent. Han er ikke bare faglig dyktig, men har også gode lederegenskaper.

– Det er jo ganske kult at det er mulig å gå fra lærling til leder på bare 3 år, sier Ivar. – Jeg har en god forståelse for hvordan utviklingsprosessen foregår, og både oppgaver og utfordringer som utviklerne sitter med. Jeg skal være et bindeledd mellom ledelse og kunder, og utviklerne jeg har ansvar for.

Utviklingsteamet produserer web-apper, mobilapper, nettsider og nettbutikker.

– Nå skal vi fokusere på Dynamics og Power Platform. Vi skal lage egendefinerte app’er inn i Power platform og integrere API’er inn mot Power Platform. Det blir spennende og lærerikt, sier Ivar.

– Ivar er veldig god på å se totaliteten, sier Jan Erik. – Og alder er bare et tall. En god leder oppnår respekt på andre måter enn fartstid og alder. Vi er opptatt av å ha ledere og ikke sjefer. Sistnevnte fungerer utrolig dårlig med teknologer.